Voorwaarden

voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website ga je automatisch akkoord met de voorwaarden op deze pagina. Wij kunnen deze voorwaarden op ieder moment aanpassen zonder dit van te voren kenbaar te maken. Bezoekers zullen wij niet expliciet op de hoogte brengen van wijzigingen in deze voorwaarden.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Schrijven blijft mensenwerk, dus ook wij kunnen fouten maken, verkeerde conclusies trekken of verkeerde adviezen geven. Dat doen wij natuurlijk niet met opzet. Wij hebben ook niet de illusie dat de informatie op deze website compleet is, daar streven we ook niet naar. Je krijgt de informatie dan ook "zoals het is" aangeboden.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord dat je op geen enkele manier ons aansprakelijk zal stellen voor directe en/of indirecte geleden schade en/of gevolgschade, en dat je geen schadeclaim(s) zal (laten) indienen.

Beslissingen nemen is het maken van keuzes, die kan je het beste nemen door je breed te oriënteren. Daarom is het verstandig om beslissingen te baseren op meerdere bronnen. Wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen, overweeg dan om opdracht te geven aan een expert die je kan adviseren. Doordat dit een betaalde opdracht is mag je een goed en onderbouwd advies verwachten en dan is het logisch dat je de expert, mocht dit nodig zijn, kan aanspreken op het advies.

Wanneer we in een artikel het woord "adviseren" gebruiken, of vergelijkbare uitingen, zoals "wij adviseren..." dan moet je dat niet letterlijk en als een persoonlijk advies van ons opvatten. Je moet dit lezen als "wij zouden zelf...". Beschouw de informatie die je op deze site aantreft als goedbedoelde adviezen die je van bijvoorbeeld een vriend(in)/familielid/kennis/collega/penningmeester van de zweefvliegvereniging/mede formule1 rijder, zou krijgen. In een zo'n gesprek krijg je iets te horen als "ik zou je adviseren...", "als ik jou was...", "wat bij mij goed werkte..." of "ik ben erg tevreden over...", maar als je zo'n advies opvolgt en dat pakt niet goed uit, kan je moeilijk deze persoon een rechtszaak aanspannen.

Zo moet je onze relatie ook beschouwen. We kennen elkaar dan wel niet, maar hebben het beste met je voor. We proberen je zo goed als in ons vermogen ligt te informeren, maar we blijven mensen, dus maken fouten en onze kennis is altijd beperkt tot, uhh, onze kennis. Daarnaast kunnen jouw omstandigheden anders zijn waardoor hetgeen je leest, niet of niet helemaal in jouw situatie van toepassing is. Je neemt uiteindelijk zelf een beslissing, en daar bij jezelf verantwoordelijk voor.

Copyright

Op de inhoud van de site is het copyright van toepassing zoals vastgelegd in de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Citeren is toegestaan mits vergezeld van een bronvermelding die letterlijk moet zijn: "bron: elektrischefietsenkiezen.nl" of de volledige url dus inclusief paginaverwijzing, bijvoorbeeld: "bron: elektrischefietsenkiezen.nl/voorwaarden".

Wanneer je niet akkoord gaat met de voorwaarden op deze pagina heb je geen toestemming om van deze website gebruik te maken en moet je eventuele informatie die verwerkt of opgeslagen is, permanent vernietigen.

We wensen je veel leesplezier.


aanpassing/controle: 20231020

nieuws

home­