Welke wetgeving geldt voor pedelecs / high speed ebikes?

wetgeving speed pedelecs - foto van de tweede kamer

Voor ieder vervoersmiddel dat deelneemt aan het verkeer is in de Nederlandse wet beschreven hoe het vervoersmiddel herkenbaar is (wat de specifieke kenmerken zijn waardoor deze zich onderscheid van de anderen) en wat de rechten en plichten zijn. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen zoals het RDW, justitie en politie deze wet handhaven en haar werk uitvoeren. De vraag is, welke wetgeving is van toepassing op speed pedelecs? Wat zijn de beperkingen waar je rekening mee moe houden?

Daar knelt de schoen een beetje. Nederland heeft nog geen specifieke wetgeving. Tot 1-1-2017 wordt de speed pedelec of zoals de overheid het zelf noemt, de speed ebike, gezien als een snorfiets en heeft op basis van die wetgeving haar type goedkeuring gekregen. Na 1-1-2017 zal de speed pedelec gezien gaan worden als een brommer. Dat heeft verregaande consequenties voor waar je mag rijden, de plicht om een helm te dragen, de kentekenplaat (die vervangen moet worden voor een brommerversie) en de verzekering. Daarnaast is onduidelijk of je nu wel of niet sneller mag dan 25 km/u.

Speed pedelecs en de wet

Op het moment van schrijven is nog geen specifieke wetgeving gemaakt voor het vervoersmiddel dat wij hier "speed pedelec" noemen. Zoals met de meeste wetten die ooit gemaakt zijn, heeft eerst een ontwikkeling plaatsgevonden in de samenleving die niet "past" in de bestaande wetgeving. Dat is dan het startsein voor de overheid om wetgeving te ontwikkelen.

In het geval met speed pedelecs of high speed ebikes is het zelfs zo dat het er naar uit ziet dat geen Nederlandse wetgeving ontwikkeld zal worden. In Europees verband heeft men besloten om voor de speed pedelecs een overkoepelende wet te maken. Kijk dat is nou slim, zo zal je nooit problemen krijgen (ook niet met je verzekering) als je in het buitenland met je speed pedelec gaat fietsen.

Wetgeving tot 1-1-2017 voor speed pedelecs

Deze nieuwe Europese wetgeving zal echter nog even op zich laten wachten. Het voornemen is om in 2017 met wetgeving te komen en daarna zal die wetgeving het nog overgenomen moeten worden door alle lidstaten. Voor dat laatste maken we ons niet veel zorgen. Het onderwerp speed pedelecs is niet controversieel. Hoewel, Nederland met haar afwijkende en mooie infrastructuur voor fietsers zou best nog wel eens aanvullende zaken kunnen gaan eisen.

Tot 1-1-2017 gedoogbeleid

We hebben dus nog geen formele wetgeving met betrekking tot speed pedelecs. Tot die tijd is sprake van het oer-Hollandse gedoogbeleid. Het ministerie van van Infrastructuur en Milieu heeft een richtlijn uitgegeven waarin dit gedoogbeleid wordt uitgelegd. Dit houdt in dat de speed pedelec vooralsnog gezien wordt als een snorfiets. Dit komt omdat de speed pedelec voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor een snorfiets. Een van de belangrijkste aspecten daarvan is dat het vervoersmiddel niet de constructiesnelheid van 25 km/u mag overschrijden. En dat doet een speed pedelec ook niet. Met constructiesnelheid wordt de snelheid bedoeld die het voertuig uit zich zelf kan behalen op een vlakke weg zonder wind in de rug. Maar... wanneer je zelf meefietst kan die grens van 25 km/u wel overschreden worden. Flink zelfs, snelheden van 40 km/u of sneller zijn mogelijk.

Onduidelijkheid

Met de speed pedelec is een hele vreemde situatie ontstaan. De de rijksdienst voor wegverkeer heeft de speed pedelecs wel een type goedkeuring gegeven. Daarbij heeft men bewust gekeken naar de constructiesnelheid dus zonder meetrappen. Wanneer deze de 25 km/u niet overschrijdt kan hij, tot 2017, goedgekeurd worden als snorfiets. Vanaf 2017 gaat men niet naar de constructiesnelheid maar de voertuigsnelheid kijken. Wanneer die de 45 km/u niet overschrijdt zal de fiets als een high speed ebike gezien worden zoals het ministerie schrijft. Dit houdt in dat de fabrikanten van de speed pedelecs voorzieningen zullen moeten treffen waardoor de trapondersteuning wegvalt bij snelheden boven de 45 km/u.

Na 1-1-2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft reeds nu aangegeven dat de speed pedelec vanaf 1-1-2017 gezien zal worden als een brommer. En voor een brommer gelden andere regels dan voor snorfietsen. Zo is het dragen van een helm verplicht, heb je een geel kentekenplaatje nodig en moet je voor het overgrote gedeelte van de tijd je tussen de auto's begeven en niet meer op het fietspad. Het ministerie geeft aan dat ze nog wel in gesprek is met de maatschappelijke partners om te kijken wat "de beste plek is op de weg" voor speed pedelecs.

Een speed pedelec bestaat uit twee woorden, speed en pedelec. Met het woord speed wil men aangeven dat dit type fiets snel kan rijden. De term pedelec is niet zo ingeburgerd in Nederland, wij hebben het over een elektrische fiets maar in andere landen is deze term meer in gebruik. Een pedelec is een samenstelling van de Engelse woorden "pedal electric cycle", daarmee wordt een fiets bedoeld die met een accu en elektromotor trapondersteuning geeft. Een elektrische fiets of ebike zoals we in Nederland zouden zeggen, alleen deze fiets gaat een heel stuk sneller.

30, 40 of 45 km/u?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schrijft in haar notitie dat de speed pedelec in de bebouwde kom niet harder mag dan 30 km/u, buiten de bebouwde kom niet harder mag gaan dan 40 km/u wanneer je op het fiets/bromfietspad rijdt en als je op "de rijbaan" rijdt 45 km/u de maximum snelheid zal zijn. Een scherpe bromsnor die het verschil tussen 40 en 45 km/u zal zien en je daarom op de bon zal slingeren wanneer je (omgerekend) 138 centimeter per seconde meer aflegt dan is toegestaan (dat is het verschil tussen 40 en 45 km/u).

Waar rekening mee houden bij aanschaf speed pedelec voor 1-1-2017?

Hou er rekening mee dat de wet per 1-1-2017 gaat veranderen. Schaf geen speed pedelec aan die harder kan dan 45 km/u want die categorie fietsen zal of geen typegoedkeuring krijgen of in als motor gezien worden. Hou tevens rekening met het feit dat het blauwe kentekenplaatje (snorfiets) per 1-1-2017 omgezet zal moeten worden naar een geel kentekenplaatje. Dit heeft direct ook gevolgen voor de verzekering, die moet omgezet worden van een snorfiets naar een bromfiets en daar hangt een heel ander prijskaartje aan. Het staat vrijwel vast dat vanaf 1-1-2017 het dragen van een helm verplicht gaat worden. We kunnen ons haast niet voorstellen dat dit een helm zal zijn gelijk aan bromfietsen. Dat wordt nog al zweten in zo'n helm, daarom verwachten we dat het een helm zal worden gelijkend op de helm van sportfietsers.

Vooral degene die de speed pedelec gaan aanschaffen vanwege woon-werk verkeer moeten uitzoeken of het af te leggen traject geen delen kent waar je nu nog wel maar straks niet meer mag rijden. Want vanaf 1-1-2017 zijn bepaalde fietspaden verboden terrein voor de speed pedelec. Zoek dus nu reeds uit wat een alternatieve route is en of dit dan nog wel "loont" waarom je de speed pedelec hebt aangeschaft.

Pas op met de verzekering!

Omdat tot 1-1-2017 onduidelijkheid bestaat of je met een speed pedelec een snelheid mag bereiken boven de 25 km/u als je zelf meetrapt loop je ook een risico met betrekking tot de verzekering. Stel dat je met een snelheid van 35 km/u een ongeluk veroorzaakt, ben je dan verzekerd of niet? Natuurlijk heb je wel een verzekering, maar dekt hij deze situatie? De verzekering van een snorfiets heeft namelijk een ontbindende voorwaarde dat de snorfiets niet opgevoerd mag zijn waardoor snelheden van boven de 25 km/u behaald mogen worden. Tja, is een een speed pedelec een opgevoerde snorfiets? Wij vinden van niet. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij en leg eventuele afspraken schriftelijk vast.


Foutje of aanvulling? Gebruik het reactieformulier.

nieuws

home­ >wetgeving speed pedelec

contact   voorwaarden   disclaimer   privacybeleid   over ons  
wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie